Договір публічної оферти

Відповідно до чинного українського законодавства торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею. У зв'язку з цим, інтернет-ресурс магазину uhtrade.com.ua є торговим майданчиком»УманьХімТрейд Україна". Договірні відносини між покупцем і продавцем компанії «УманьХімТрейд Україна» оформляються у вигляді договору публічної оферти. 

Натискання на інтернет-ресурсі на сторінці оформлення замовлення кнопки «Підтвердити», означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно чинного українського законодавства, прийняв до виконання умови договору публічної оферти, які вказані нижче. 

Договір публічної оферти є публічним, тобто у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення і за невиконання умов даного Договору. 

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити» на сторінці оформлення замовлення і підтвердження його покупки. У разі необхідності, за бажанням покупця, договір може бути оформлений у простій письмовій формі. 

Істотні умови договору публічної оферти:

1. Умовні угоди

1.1 умовні угоди-це визначення, присутні в цьому договорі, що є його невід'ємною частиною. 

1.2 Визначення трактуються виходячи з їх сутності та змісту цього Договору. Нижче наведено список цих визначень: 

• uhtrade.com.ua -Торгова площадка, інтернет-магазин. 

• Товар — об'єкт угоди сторін, який обраний покупцем в інтернет-магазині uhtrade.com.ua і поміщений в корзину інтернет-магазину uhtrade.com.ua

• Покупець — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідала сайт uhtrade.com.ua, що має намір придбати Товар та оплатити отримання такого Товару. 

• Продавець - Компанія «УманьХімТрейд Україна» власником товару, пропонується на майданчику інтернет-магазину uhtrade.com.ua.

2. Загальні положення

2.1 Справжня публічна оферта (надалі — договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті uhtrade.com.ua.

Дана оферта застосовується щодо будь-якого товару, пропонованого до продажу (купівлі) на сайті uhtrade.com.ua.

3. Предмет договору публічної оферти.

3.1 Надання Покупцеві доступу до всієї необхідної інформації по Товару (що підтверджує якість і безпеку його використання), представленому в рамках проекту uhtrade.com.ua.

4. Момент укладення договору.

4.1 Текст даного Договору є публічною офертою і діє для всіх відвідувачів інтернет-магазину uhtrade.com.ua, які мають намір, бажання і можливості придбати товари.

4.2 Акцепт оферти-придбання товару в порядку, що визначається цим договором, за цінами, вказаними на інтернет-ресурсі uhtrade.com.ua і згода з умовами оплати та доставки товару. 

4.3 Факт придбання Товару є беззаперечним прийняттям Покупцем умов даного Договору. Покупець, який скористався послугами uhtrade.com.ua, розглядається як особа, яка вступила з продавцем у договірні відносини. 

5. Права та обов'язки сторін.

5.1 uhtrade.com.ua зобов'язується передати Покупцеві товар: 

* у певному місці 

• в певній кількості 

• у відповідній комплектності і в комплекті, якщо такі передбачені 

• належної якості 

• вільним від претензій третіх осіб 

5.1.1 з моменту укладення цього Договору забезпечити повною мірою всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов, обумовлених сукупно сайтом uhtrade.com.ua і цим договором. Компанія «УманьХімТрейд Україна» залишає за собою право невиконання зобов'язань, у разі виникнення форс-мажорних ситуацій. 

5.1.2 Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця. 

5.2 uhtrade.com.ua має право: 

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сервері за адресою uhtrade.com.ua. 

5.2.1.1 Всі зміни вступають в силу негайно після публікації. 

5.2.2 відмовити в наданні послуг без пояснення причини. 

5.2.3 Відправляти листи рекламного та інформативного характеру покупцям. 

5.3 Покупець зобов'язується : 

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору та тарифами (цінами), запропонованими Продавцем на всіх сторінках сайту uhtrade.com.ua.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, які однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві оплаченого їм Товару.

6. Відмова від надання гарантій.

6.1 Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві. Поради та інформація, що дається Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії. 

6.2 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили». Під «непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т. п.), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т. п.), заборонені заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин. 

7. Доставка товару.

7.1. Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання вказаний в розділі " Доставка і оплата» 

7.2. При доставці товарів в інші міста України, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів, які доступні на сайті Компанії-перевізника. 

7.3. Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару Покупець підтверджує власним підписом у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, Компанія «УманьХімТрейд Україна» гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику у кількості, обумовленій і оплачених Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього товару і в належному (робочому) стані і якості. 

7.4 У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеного Покупцем в заявці, або відмови Покупця через відрізняється від зазначеної п. п. 6.2 від отримання товару при доставці кур'єром Компанії-перевізника, товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника стягується з суми, перерахованої Покупцем за товар Компанії «УманьХімТрейд Україна». Залишок суми повертається Покупцю на підставі його листа, відправленого за адресою info@uhtrade.com.ua із зазначенням розрахункового рахунку, на який мають бути повернуті кошти. 

7.5. У разі пошкодження або псування товару під час доставки Компанії «УманьХімТрейд Україна» повертає вартість замовлення Покупцеві протягом 14 робочих днів з моменту отримання акта псування товару», форма якого надається Компанією-перевізником, підписаного Покупцем. 

8. Інші умови.

8.1. Інформація про Товари представлена на основному сайті. 

8.2. Усі спори та розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.